Mindannyiunkat összekötnek az értékek

Interjú. Jó példákat, módszereket is tanulhatnak az október végi országos cigánymissziós konferencia résztvevői. A szervezők várják azokat a gyülekezeteket, amelyek a romamisszió felé szeretnének nyitni. A részletekről Tóth Anita cigánymissziós referenssel beszélgettünk.

Nincs olyan, hogy „nem vagyok rasszista, de a cigányok…”

Interjú Nyeső Ágnessel, az Országos Református Cigánymisszió korábbi referensével.

A jánoshalmai diófa árnyékában

Kinyílt a helyi kincsesláda az Együtt Egymásért projekt keretében.

Együtt Egymásért projektindító Káposztásmegyeren

A káposztásmegyeri 5. Országos Cigánymissziós Találkozón bemutatkozott a Magyarországi Református Egyház Együtt Egymásért nevet viselő projektje.

Fokozott várakozással tekintünk a jövő elé

Interjú Mózes Áronnal, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatójával.

Méltányosság, mint legfontosabb érték

A RefoRom igazgatóját, Káli-Horváth Kálmánt az elmúlt időszak tanulságairól, és a harmadik évet érintő változásokról kérdeztük.

Felhívás református gyülekezeti közösségi munkatársak képzésére

A program célja a helyi gyülekezet roma és nem roma, hátrányos helyzetű tagjainak, munkatársainak felkészítésével közösségi megoldások támogatása.   

Lépések a befogadóbb iskolák felé

Interjú a HEKS-iskolaprogram projektkoordinátorával, Velkey Laurával.

Legmélyebb sérelmeinktől a kiengesztelődésig

Dani Eszter, Nyeső Ágnes és Sztojka Szabina afrikai élményeiről és a tapasztalatok hazai hasznosításáról beszélt.

Közösségfejlesztő jó gyakorlatokból készül ötletgyűjtemény

A részletekről projektkoordinátorunkat, Eperjesi Tamást kérdezte a Reformátusok Lapja.

Felhívás közösségfejlesztő jó gyakorlatok gyűjtésére

Keressük azokat a helyi közösségfejlesztési, közösségi gazdasági és vidékfejlesztési jó gyakorlatokat, amelyek példát, innovatív ötletet adhatnak a Magyarországi Református Egyház más gyülekezetei számára.

Jelenlegi és jövőbeli roma teológushallgatók az evangelizációról

Az Országos Református Cigánymisszió munkatársa, a RefoRom oszlopos tagja és a Baptista Teológiai Akadémia harmadéves szociális lelkigondozó szakos hallgatója, Gáspár Barbara, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem teológus-lelkészi képzésére készülő Bandor Árpád fejtette ki véleményét arról, hogy hogyan kell közelebb kerülni az emberek szívéhez.

Ásványgyűjtés és cigánymisszió - Interjú Lovász Mártonnal, a WISZ lelkészével

Januártól új lelkészt köszönthettek a Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói és munkatársai.

„Ha megijedünk egy alumíniumkannától a hittanórán, akkor nagy baj van”

Szontagh Pál-interjú.

Lacziné Somogyi Tímea Anna: Előítélet

Miért adnak a cigányok szappanoperából vett „giccses” neveket a gyerekeknek? Miért szülnek olyan korán? Lacziné Somogyi Tímea Anna tabukérdésekre válaszol.

Cigány vagyok, akkor cigányul is beszélek?

Továbbél-e a cigány nyelv? Hol és mikor használják? Nógrád megye.

Hányféle cigány csoport él ma Magyarországon?

Magyarországon túlnyomó többségében romungrók élnek.

Milyen húsvéti szokások élnek a cigány közösségekben?

A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony.

Nagy roma lagzin nem vettek részt, de lányszöktetésről hallottak

Cigánymissziósokat kérdeztünk a házasság hete alkalmából.

Krechuno és Krisjun - Hogyan ünnepli a karácsonyt a cigányság?

A középpontban a kis Jézus megszületése fölötti öröm, az összetartozás megélése és az emlékezés áll.